۱۳۹۵ بهمن ۲۴, یکشنبه

ذهن هولوتراپیک چیست؟ بخش اول

fansalar-img
Stanislav Grof
وقتی در علم و تکنولوژی کشفیات و اختراعاتی میشود، هنرمندان و فیلسوفان و دانشمندان علوم انسانی هم بر پایه آن کشفیات و اختراعات نظریات و سبکهای جدیدی ابداع میکنند.
طبق آنچه در کتاب ذهن هلوتراپیک آمده پس از کشفیات فیزیک کوآنتومی اثراتی که فیزیک نیوتونی بر فلسفه و علوم انسانی گذاشته بود رنگ باخته است.

براساس بینش نیوتنی عملکرد نرمال را کسی دارد که میتواند دنیای عینی بیرون را که علم نیوتونی توصیف می کند دقیقا منعکس کند. و هرگونه گسست از چنین ادراکی از واقعیت عینی  باید به عنوان اختلال ذهنی کنار گذاشته شود.


ولی بر اساس دیدگاه کوانتومی اولا آگاهی صرفا منعکس کننده منفعل دنیای عینی و مادی نیست، بلکه نقش فعالی در خلق خود واقعیت ایفا می کند.
ثانیا آگاهی بخش لاینفکی از ساختار جهان است، جهانی که مسلما به فعالیتهای درون سر ما محدود نمیشود.

fansalar-img david bohm
David Bohm
وقتی یک عکس هولوگرافیک به وسیله لیزر از یک شیء میگیریم اطلاعات بگونه ای در سطح عکس پخش می گردد که با قطعه قطعه کردن آن عکس باز تصویر کامل سه بعدی از آن شیء روی هر تکه موجود خواهیم داشت!

فیزیکدانی به نام بوهم بر اساس این واقعیت عکس هولوگرافیک می گوید هر بخش از انرژی و ماده معرف یک ریز جهان است که کل را دربر می گیرد درست مثل عکس تکه تکه شده هلو گرافیک که هر قطعه به تنهایی می تواند کل شی را نشان دهد.

پس ماده و زندگی هر دو اموری مجردند که از هولوموومنت، یعنی کل یکپارچه، گرفته یا استخراج شده اند، اما هیچکدام را نمی توان از کل جدا کرد. به همین ترتیب، ماده و آگاهی دو صورت از همان کل یکپارچه اند.

برای اطلاعات بیشتر به منبع مراجعه کنید:

منبع
کتاب: ذهن هولوتراپیک
ص 10-15
انتشارات هرمس
نویسندگان: استانیسلاو گروف، هال زینا بنت
مترجم: محمد گذرآبادی

هیچ نظری موجود نیست: