۱۳۹۵ مرداد ۲۲, جمعه

ارزیابی و قیمتگذاری خانه کلنگی در تهران

در این مقاله نحوه قیمتگذاری ملک کلنگی به اطلاع میرسد.
برای قیمت گذاری ملک کلنگی عوامل زیر مهم است:
  1. خانه کلنگی به عنوان ماده اولیه آپارتمان سازی حساب میشود و قیمت ملک کلنگی بر اساس میزان آپارتمانی که میتوان با مشارکت کردن بدست آورد محاسبه میشود.
  2. قیمت یک خانه کلنگی ارزانتر از آن چه است که صاحب خانه کلنگی در یک قرارداد منصفانه مشارکت بدست می آورد.
  3.  پهنه ملک: توجه کنید پهنه ملک کدی است که شهرداری بر اساس میزان قابلیت ساخت به یک ملک میدهد.
  4. توجه کنید در یک کوچه ممکن است پهنه های ملک متفاوت باشد مثلا ملک سمت چپ و راست یک خانه کلنگی ممکن است 6 طبقه مفید ساخته باشند یا پهنه آنها اجازه 6 طبقه بدهد ولی ملک مذکور در پهنه ای باشد که فقط اجازه 3 طبقه مفید میدهد! برای همین حتما قبلا از نوشتن قولنامه سند را مشاهده کرده و پهنه ملک را از سایت شهرداری استعلام کنید تا کلاه سرتان نرود.
  5. در قراردادهای مرسوم مشارکت و همچنین معاوضه آپارتمان با ملک کلنگی، سازندگان زمین را با قیمت ارزانتر بدست می آورند.
مثال1:
در منطقه 5 تهران مثلا در بلوار فردوس قیمت خانه کلنگی متری 10 میلیون اعلام میشود ولی 8 میلیون تومان معامله میشود.
حال تصور کنید قرار داد مشارکت خانه 500 متری شمالی در بلوار فردوس با سهم 60 درصد به سود صاحبخانه و 500 میلیون تومان بلاعوض بسته شده.
هزینه ساخت در زمان نوشتن مقاله در صورتیکه دو طبقه کامل پارکینگ و انباری ساخته شود در این صورت با احتساب هزینه جواز حدود متری 1200تا 1500 روی متراژ مفید است.

سازنده دو طبقه با متراژ مفید 260 متر بدست می آورد.
260*5*1.5= هزینه ساخت = 1950 میلیون تومان
پول بلاعوض= 500 میلیون تومان
کل هزینه ساخت در مشارکت = 1950+500= 2450 میلیون تومان
سهم زمین سازنده 200 متر سهم بنای سازنده 520 متر.
520*1.5= 780 میلیون تومان
 2450-780= 1670 میلیون تومان = متری8350000
اگر 500 میلیون بلاعوض پرداخت نشود و فقط قرار داد در بلوار فردوس 60 به 40 به نفع صاحب ملک باشد:
1670-500= 1170 میلیون تومان = متری 5850000 قیمت تمام شده خانه کلنگی
حالت2
اگر هزینه ساخت 1.2 میلیون روی زیر بنای مفید باشد و 500 میلیون تومان بلا عوض پرداخت شده باشد:
1.2*520= 624 میلیون
(1560+500) منهای 624 = 1436 میلیون تومان = متری 7200000 تومان قیمت تمام شده زمین.
هزینه ساخت 1.2 میلیون روی زیربنای مفید باشد و 60-40 به نفع مالک خانه بدون بلاعوض:
1560-624=936میلیون تومان قیمت زمین برای سازنده = متری 4680000 تومان

نتیجه:
  1.  سازندگان علاقه دارند بجای خرید و ساخت مشارکت کنند چون خیلی ارزانتر تمام میشود.
  2.  خانه هایی که در پهنه ای قرار دارند که 2 یا 3 طبقه روی پارکینگ اجازه ساخت دارند از خانه ای که 5 یا 6 طبقه اجازه ساخت دارد خیلی ارزان تر هستند.
  3. قبل از قولنامه پهنه ملک را از شهرداری استعلام کنید. لینک سایت اعلام پهنه در شهرداری تهران.
  4.  اگر خانه ای کلنگی دارید که در پهنه ای است که 2 یا 3 طبقه بیشتر اجازه ساخت نمی دهند چون قیمت خانه کلنگی ارزانتر از آن چیزی است که با مشارکت بدست می آورید، بهتر است خانه کلنگی خود را منصفانه با متراژی که آپارتمان نوساز مطابق آنچه با مشارکت بدست می آورید؛ معاوضه کنید.

هیچ نظری موجود نیست: